DienstverleningHet voeren van uw boekhouding

Het voeren van uw boekhouding kan u geheel of gedeeltelijk aan ons uitbesteden. Er zijn een aantal mogelijkheden die variëren van vrijwel alles zelf tot vrijwel alles bij ons:

[top]Het opstellen van uw jaarrekening

Wij verzorgen voor u de jaarafsluiting, met het opstellen van de jaarlijkse balans en bijhorende gedetailleerde bijlagen.

Wij zorgen ook voor het opmaken van de jaarrekening, bestemd voor neerlegging bij de Nationale Bank van België.

[top]Het opstellen van periodieke cijfers

Volgens de behoefte van de onderneming en volgens onderlinge afspraak kan periodiek een tussentijds nazicht van de boekhouding gebeuren en wordt er een tussentijdse situatie opgemaakt (balans en resultatenrekening).
Waar gevraagd kan ook medewerking verleend worden inzake bv budget opvolging …

[top]Het verzorgen van alle fiscale aangiften

Alle in de ondernemingssfeer voorkomende fiscale aangiften kunnen door ons worden verzorgd:

[top]Advisering over fiscale en economische topics

Fiscale topics komen voor in elk stadium van het ondernemerschap. De startende zelfstandige vraagt zich af welke fiscale voordelen er zijn aan het ondernemerschap terwijl de gevestigde ondernemer bijvoorbeeld een belastingcontrole mag verwachten.

Bedrijfseconomische vraagstukken houden de ondernemer voortdurend bezig: wel of niet investeren, uitbreiden of uitbesteden etc.

Met een goede accountant heeft u een partner die met u meedenkt.

[top]Het opstellen van financiële plannen

Een financieel plan is een must voor iedere startende ondernemer (zelfs indien niet wettelijk verplicht). Hierin laat de ondernemer zien wat hij wil gaan doen, hoe hij het wil doen, welk startkapitaal minimaal nodig is etc.

Ook voor bestaande ondernemers kan het nuttig zijn om geregeld een uitgewerkt financieel plan op te stellen om de kansen en bedreigingen van de onderneming in beeld te brengen en beter te kunnen opvolgen.

Wij adviseren zowel de startende als de gevestigde ondernemer bij het opstellen van een financieel plan.

[top]Startersbegeleiding

Startende ondernemers krijgen te maken met vele instanties, wettelijke verplichtingen, belastingen, etc. In de meeste gevallen is het voeren van een deugdelijke boekhouding, het doen van belastingaangiften en het invullen van lastige vragenlijsten van allerlei instanties niet de prioriteit van de startende ondernemer.

In de opstartfase is de ondernemer meestal liever bezig met zijn eigen bedrijf en niet met de administratieve rompslomp erom heen. Wij kunnen de starter hierin begeleiden en adviseren en indien gewenst een aantal taken (al dan niet tijdelijk) voor onze rekening nemen.

[top]